– AJPES omogoča uvoz samo ENEGA dokumenta, zato je potrebno vse podatke, ki jih želite uvoziti predhodno izpolniti v Glavni Knjigi in potem kreirati skupno datoteko, katero uvozite na portalu AJPES.
– Vsi predhodni podatki, ki so vneseni, bodo ob uvozu xml datoteke pobrisani oz nadomeščeni z tem, kar je v xml datoteki.
– Oddaja za tekoče leto posebej (brez lani) ni mogoča, zato je najbolje, da podatke od lani prenesete v bilančni obrazec in potem kreirate xml

Share This