Novice

Minimalna bruto plača Januar 2024

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2024, določena na podlagi 3. člena Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18; v nadaljnjem besedilu: ZMinP) in usklajena na podlagi 5. člena ZMinP, znaša  1.253,90 eura.

Za izplačila od 1. 3. 2024 do 28. 2. 2024 znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.332,57 eur.

Minimalna bruto plača Januar 2023

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2023, določena na podlagi 3. člena Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18; v nadaljnjem besedilu: ZMinP) in usklajena na podlagi 5. člena ZMinP, znaša 1.203,36 eura.

Dvig minimalne plače

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2022, je 1.074,43 EUR.

Najnižja pokojninska osnova za plače januar in februar 2022 je enaka 1.113,72 eur (60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2020 znaša 1.856,20 eur). Od 1.3.2022 pa bo v uporabi nov znesek najnižje pokojninske osnove, ki še ni objavljen.

Vir:
https://www.gov.si/novice/2022-01-12-dvig-minimalne-place-in-najnizje-urne-postavke-za-studentsko-delo-v-2022/

miringdoo

Miring d.o.o.

Zrkovska cesta 85,
2000 Maribor
Slovenija

Telefon:

02 480 10 43

Email:

info@miring.si

Miring d.o.o. © 2017

Share This