Novice

Minimalna plača od 1.1.2020

Zakon o minimalni plači določa od 1.1.2020 višino minimalne plače 700 evrov neto.
Iz minimalne plače bodo od 1.1.2020 naprej izvzeti tudi vsi dodatki (za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje razmere dela).

Minimalna plača za delo od 1.1.2020 naprej je torej 940,58 EUR bruto. Letni sklad ur za leto 2020 je 2096 ur.

Vpogled v podatke za odmero dohodnine

Na spletnem portalu eDavki lahko sedaj preverite podatke za odmero dohhodnine pod rubriko Vpogledi – KP_vpogledi.

Dobite pregled stanja iz predloženih podatkov v oddanih REK obrazcih za datume od 1.1.2018 do 31.1.2018. Podatki bodo na voljo za vpogled do 31.1.2019.

Vpogled je namenjen primerjavi med vašim stanjem in stanjem, kot ga ima FURS. Če se vaše stanje razlikuje od podatkov, ki jih pridobite iz tega vpogleda, potem je potrebno manjkajoče REK obrazce oz. popravke vložiti najkasneje do 31.1.2019.

Najnižja osnova za obračun prispevkov

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju od 1.1.2019 do 28.2.2019 znaša 911,09€ (56% povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2017 znaša 1626,95€).

Minimalna plača od 1.1.2019

S sprejetjem novele zakona o minimalni plači se najnižji prejemek za polni delovni čas od 1. januarja 2019 s sedanjih 638 evrov neto zvišuje na 667 evrov, od 1. januarja 2020 pa na 700 evrov, poleg tega bodo na isti datum (1. 1. 2020), iz minimalne plače izvzeti tudi vsi dodatki (za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje razmere dela).

Minimalna plača za leto 2019 je torej 886,63 EUR bruto. Letni sklad ur za leto 2019 je 2088 ur.

miringdoo

Miring d.o.o.

Zrkovska cesta 85,
2000 Maribor
Slovenija

Telefon:

02 480 10 43

Email:

info@miring.si

Miring d.o.o. © 2017

Share This