Spletni portal za Evidentiranje delovnega časa

Prijava na delo

 

Portal lahko služi, kot ena izmed naših alternativ za prijavo/odjavo iz dela.

Portal je lahko dostopen samo znotraj podjetja ali pa tudi od zunaj, če se tako dogovorimo in ustrezno konfiguriramo. Prijava poteka z vnosom PIN-a ali oznake zaposlenega in gesla.

Portal se lahko poveže s terminali za registracijo kjer je prijava možna tudi z NFC karticami ali obeski.

Evidenca ur

 

Vsak zaposleni lahko preko portala spremlja čas in mesto svoje prijave in odjave ter tedenske in mesečne seštevke ter saldo ur.

Vodje lahko zraven svojih ur, spremljajo tudi ure svojih podrejenih.

Vodja ima tudi možnost da obvesti podrejenega preko e-pošte ali SMS sporočila.

Zaposleni imajo možnost poslati zahtevek za ureditev delovnega časa

Plan odsotnosti

 

Zaposleni lahko planirajo svoje odsotnosti z vnosom v plan z možnostjo javne objave, kjer lahko tudi drugi zaposleni preverijo, če je termin za odsotnost še prost. V nasprotnem primeru, pa to zahtevo vidijo samo vodje.

Vodje lahko, zraven svojega plana, vnesejo plan odsotnost tudi za svoje podrejene.

Vodja je preko elektronske pošte obveščen, o novem vnosu svojega podrejenega.

Vodje v planu, predvideno odsotnost odobrijo ali zavrnejo. Zaposleni je obveščen o odobritvi/zavrnitvi preko elektronske pošte ali SMS sporočila.

Zaposleni lahko tudi vidijo, koliko dni odsotnosti so že koristili in koliko jim je ga ostalo.

Koledar odsotnosti

 

Koledar je prikaz odsotnosti po dnevih, prikaz je lahko za posameznega zaposlenega.

Prikazane so tudi vse javne objave in pri vodjih še objave vseh njegovih podrejenih.

Dokumenti

 

V dokumentni portal se avtomatsko  (plačilne liste, dohodnina,..), ali ročno (Pogodba o zaposlitvi, razna obvestila) nalagajo dokumenti za zaposlene.

Zaposleni lahko preko portala s svojim geslom, odpre naložene dokumente.

Na mail prejme obvestilo, ko se na portal naloži novi dokument

Terminal za registracijo

 

Tablica omogoča zaposlenim  prijavo/odjavo z vnosom PINa  (opcija), ali z uporabo NFC kartice ali obeska.  

Na tablici je možno izbirati med različnimi vrstami dela  in  pregled prijav za zaposlenega. Prijave se avtomatsko prenašajo v podatkovno bazo, kjer jih lahko potem spremljate preko portala.

Mobilna evidenca prisotnosti

Pripravili smo pa tudi aplikacijo ki omogoča, uporabo android mobilnega telefona, kot terminal za evidentiranje delovnega časa na moblinih deloviščih, zaposlenim ki nimajo dostopa do portala.

Imate še kakršno koli vprašanje?

 Kontaktirajte nas!

miringdoo

Miring d.o.o.

Zrkovska cesta 85,
2000 Maribor
Slovenija

Telefon:

02 480 10 43

Email:

info@miring.si

Miring d.o.o. © 2017

Share This