Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju od 1.1.2019 do 28.2.2019 znaša 911,09€ (56% povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2017 znaša 1626,95€).

Share This