Osnovna Sredstva

os

Programska oprema za vodenje in amortiziranje osnovnih sredstev

Programske funkcije zajemajo:
 • Vzdrževanje šifranta amortizacijskih skupin, stroškovnih mest, nahajališč …
 • Vnos in pregled podatkov osnovnih sredstev
 • Evidenca sprememb na osnovnih sredstvih (zmanjšanje ali povečanje vrednosti – doknjižbe)
 • Obračun amortizacije za poljubno obdobje (mesečno, trimesečno, letno)
 • Možnost storniranja in ponavljanja obračunov
 • Izpis Registra stanja osnovnih sredstev po inventarni številki, po stroškovnih mestih, po kontih, po nahajališčih, po amortizacijskih skupinah …
 • Izpis kartic osnovnih sredstev
 • Izpis novih nabav v poljubnem obdobju
 • Izpis izločitev v poljubnem obdobju
 • Izpis protokola obračuna amortizacije
 • Izpis temeljnic za glavno knjigo, prenos v glavno knjigo
 • Izpis popisnih list – po stroškovnih mestih ali po nahajališčih …
 • Prenos (knjiženje) obračunane amortizacije v glavno knjigo

Program Osnovna Sredstva je pripomoček za vodenje in amortiziranje osnovnih sredstev, prav tako pa deluje v povezavi z našo aplikacijo MIRSERV, z katero je delo popisa osnovnih sredstev zelo olajšano.

Osnovna Sredstva je samostojen program, vendar največ funkcionalnosti doseže v povezavi z ostalimi programi iz naše ponudbe.

Imate še kakršno koli vprašanje?

 Kontaktirajte nas!

miringdoo

Miring d.o.o.

Zrkovska cesta 85,
2000 Maribor
Slovenija

Telefon:

02 480 10 43

Email:

info@miring.si

Miring d.o.o. © 2017