Glavna Knjiga s sadakonti in obračunom DDV

gk

Glavna knjiga je programska osnova poslovodenja.

Programske funkcije zajemajo:
 • Vzdrževanje kontnega plana, šifranta poslovnih partnerjev, in opcijsko: stroškovnih mest, vrst dogodkov, tujih valut, tečajne liste, finančnih tokov …
 • Zajem prejetih računov v knjigo prejetih računov (DDV)
 • Vnos ( ali prenos) izdanih računov v knjigo izdanih računov
 • Možnost hkratnega zajema v davčne knjige in glavno knjigo s saldakonti
 • Obračun DDV, z možnostjo prenosa v e-davke
 • Enostavno in s kontrolami podprto knjiženje glavne knjige in saldakontov
 • Pregledi knjižb po različnih kriterijih
 • Avtomatizirano knjiženje stotinskih izravnav
 • Avtomatizirano obračunavanje in knjiženje tečajnih razlik ter revalorizacija odprtih postavk
 • Možnost knjiženja elektronskih bančnih izpiskov
 • Možnost priprave kompenzacij
 • Izpis plačilnih nalogov iz prispelih računov ter vnos in izpis poljubnih plačilnih nalogov
 • Priprava plačilnih nalogov v elektronski obliki za uvoz v bančni program (ISO SEPA)
 • Izpis dnevnika knjiženja, kontnih kartic, bruto bilanc
 • Izpisi stroškov in prihodkov po stroškovnih mestih
 • Saldakontski izpisi: kartice kupcev in dobaviteljev, seznami odprtih in zapadlih postavk, opomini, IOP obrazci…
 • Izpis bilančnih obrazcev
 • Elektronske evidence za DURS
 • Priprava obračuna DDV v XML datoteki za uvoz v e-davke
 • Izvoz podatkov v MS-Excel

Glavna Knjiga je odlično orodje za vodenje dvostavnega knjigovodstva, program pa lahko tudi prilagodimo željam posameznikov.

Glavna Knjiga je samostojen program, vendar največ funkcionalnosti doseže v povezavi z ostalimi programi iz naše ponudbe.

Imate še kakršno koli vprašanje?

Kontaktirajte nas

miringdoo

Miring d.o.o.

Zrkovska cesta 85,
2000 Maribor
Slovenija

Telefon:

02 480 10 43

Email:

info@miring.si

Miring d.o.o. © 2017