Evidenca dela

gk

Programska oprema za vodenje in amortiziranje delovnega časa

Programske funkcije zajemajo:
 • Vnos in pregled prijav delovnega časa in letnega dopusta za vsakega zaposlenega
 • Vnos in pregled podatkov stroškovnega mesta, koledarja ur, dni letnega dopusta in osebnih podatkov za vsakega zaposlenega
 • Možnost android tablice s skeniranjem ključkov za štempljanje delovnega časa
 • Možnost hierarhijskega sistema odobravanja zahtev za zaposlene po vodjih
 • Možnost avtomatskega vnašanja predvidenih koledarskih in praznikov po dnevih
 • Možnost popravljanje evidence ur vnašanja letnih dopustov, bolniških staležev in nadur
 • Možnost omogočiti zaposlenim oddajo zahtev za vnos letnih dopustov in popravkov delovnega časa
 • Možnost zaposlenega da si od koder koli preveri svojo evidenco in beleži delovni čas
 • Možnost datotečnega sistema za dodajanje datotek kot so delovne pogodbe, aneksi, odločb za letne dopuste
 • Možnost omejevanja prijav na delovno mesto glede na čas
 • Možnost pošiljanja obvestila o saldu ali odobritvi zahteve za vsega zaposlenega na mail ali sms
 • Izpis salda ur za poljubno obdobje (mesečno, tedensko, dnevno)
 • Izpis mesečne evidence delovnega časa in dopusta za vse zaposlene ali vsakega posebej
 • Izpis saldov ur in stanj letnih dopustov za vse zaposlene

Program Evidenca dela je pripomoček za vodenje in amortiziranje delovnih časov, prav tako pa deluje v povezavi z našo  aplikacijo MIREVD, z katero je delo popisa delovnega časa zelo olajšano.

Evidenca dela je samostojen program, vendar največ funkcionalnosti doseže v povezavi z portalom in android aplikacijo za tablico.

Imate še kakršno koli vprašanje?

 Kontaktirajte nas!

miringdoo

Miring d.o.o.

Zrkovska cesta 85,
2000 Maribor
Slovenija

Telefon:

02 480 10 43

Email:

info@miring.si

Miring d.o.o. © 2017