MIRPCT

MIRPCT

MIRPCT Program je namenjen Android dlančniku s skenerjem črtne kode za skladiščno poslovanje Mobilna aplikacija na terminalu omogoča: Prikaz kataloških podatkov in zaloge Zajem dokumentov z vnosom ali skeniranje kode artikla, vnos količine (inventura, izdaja, prevzem,...
Prodajni Center

Prodajni Center

Prodajni Center Veleprodaja, Maloprodaja, Fakturiranje, Skladiščno poslovanje Programske funkcije zajemajo: Evidenca poslovnih partnerjev, kataloga artiklov in drugih šifrantov Vnos prevzemnih dokumentov – količinski in vrednostni prevzemi, preprosto oblikovanje cen s...
Obračun Plač

Obračun Plač

Obračun Plač Programska oprema za vodenje zaposlenih in obračun plač. Programske funkcije zajemajo: Evidenca osnovnih podatkov o zaposlenih Vzdrževanje šifrantov vrst plačil, prispevkov, dodatkov, odtegljajev, stroškovnih mest, tarifnih razredov … Fleksibilna...
Glavna knjiga

Glavna knjiga

Glavna Knjiga s sadakonti in obračunom DDV Glavna knjiga je programska osnova poslovodenja. Programske funkcije zajemajo: Vzdrževanje kontnega plana, šifranta poslovnih partnerjev, in opcijsko: stroškovnih mest, vrst dogodkov, tujih valut, tečajne liste, finančnih...
Servis

Servis

Servis Programska oprema za vodenje in amortiziranje servisa Programske funkcije zajemajo: Program omogoča celovito spremljanje servisiranja predmetov od sprejema v servis do izdaje računa, vključno z vodenjem zalog potrošnega materiala, naročili dobaviteljem in...