– Po izvedbah FURS je MDDSZ zavzelo stališče, da se najnižja pokojninska osnova upošteva za vsa izplačila v navedenem obdobju. Upošteva se torej datum izplačila dohodka in NE obračunsko obdobje.
-Najnižja osnova za izračun prispevkov za izplačane plače in nadomestila znaša 824,02 EUR (od 1.3.2017 do vključno 31.12.2017 52% povprečne plače leta 2016). FURS

Share This