Najnižja osnova prispevkov za socialno varnost v delovnem razmerju od 1.1.2018 do 28.2.2018 znaša 855,72€. Letni fond ur za leto 2018 je 2088 ur.

Share This