Zakon o minimalni plači določa od 1.1.2020 višino minimalne plače 700 evrov neto.
Iz minimalne plače bodo od 1.1.2020 naprej izvzeti tudi vsi dodatki (za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje razmere dela).

Minimalna plača za delo od 1.1.2020 naprej je torej 940,58 EUR bruto. Letni sklad ur za leto 2020 je 2096 ur.

Share This